English
Swedish

Mass Invest

Vi hjälper små investerare att hitta varandra.

Våran Idé

Om du inte vill riskera mycket pengar på ditt första aktieköp så är detta för dig!

Vi vill få folk att bli intresserade av aktiemarknaden och att spara pengar i aktier.

Vi vet att riskera pengar kan vara läskigt. Men sanningen är att man inte kommer tjäna några pengar om man inte försöker. För att minska risken så kan man investera en liten peng. Det är här vi kan hjälpa till.

img

Om du går i tankar om att börja spara i aktier så finns det mycket att lära sig och tänka på. Eller?

Hur?

Vi vill eliminera en stor del av de kostnader som tillfaller när man genomför ett köp på aktiemarknaden. Låt säga att courtaget ligger på 100kr och man enbart vill investera 300kr, då har man helt plötsligt bara 200kr som kan öka i värde. Så desto mer pengar man investerar med, desto mer pengar kommer senare att arbeta för dig på aktiemarknaden.

img img

Efter att vi har fått en positiv avkastning så delar vi upp pengarna bland investerarna. Alla får sin del tillbaka, plus procentsatsen som aktien gått upp.

img

Men Om...

img

Vad händer om aktien misslyckas?
Om investeringen gick dåligt kommer du aldrig förlora mer pengar än det du har investerat.
Aldrig mer.

Exempel:

Vi antar att vi har 4 personer som vill investera. De 4 personerna vill investera olika mycket:

A: 100kr

B: 200kr

C: 300kr

D: 600kr

Totalt får vi då ihop 1200kr. Om vi sedan investerar detta i exempelvis Investor B som på 3 månader går upp 20%. Då har de 1200kr blivit 1440kr.
A har 8.3% av potten, alltså 120kr (20kr+).
B har 16.7%, alltså 240kr (40kr+)
C har 25%, alltså 360kr (60kr+)
D har 50%, alltså 720kr (120kr+)

Låt säga att personerna hade behövt betala 100kr i courtage, då hade både A,B och Cs vinster försvunnit och D hade bara haft 20kr+. Istället betalar de alla sin procentsats av det hela.

Our Idea

If you don't want to risk alot of money on your first stock investment, this is for you!

We want to get people more interested in the stockmarket and saving money in stocks.

We know that risking alot of money could be scary. But the truth is that if we never risk anything we won't get anything in return. So we can help you with getting as much as possible done with a smaller investment.

img

If you are thinking about starting to invest in stocks at the stock market, there is alot of things to learn before you do. Or maybe not?

How?

We use something called "hävstångseffekt" where we instead of having several small affairs have one big one. So we bring small investors together with eachother and bring their small investments into a big one.

img img

After the stock has been successful, we split the money back to the investors. Everybody get their share back + the percentage that the stock has risen.

img

What if?

down

What if the stock is unsuccessful?
If the investment was bad, you will never loose more money than you put in. This means that you will only have to pay whatever you invest.
Never more.